تازه های کتابخانه

دوران امام حسین (ع)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری.
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ;Hosayn ibn 'Ali , Imam III , 625-680

کتاب‌ها مثل باغند

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;علی بن ابی طالب (ع) امام اول 23 قبل از هجرت - 40 ق. -- احادیث

تنبلی را خط بزن

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;جعفربن محمد (ع) امام ششم 83 - 148 ق. -- احادیث

همسایه را دعا کن

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;فاطمه زهرا (س) 8؟ قبل از هجرت - 11 ق. -- احادیث

مغز شبیه باغ است

 • نویسنده: نویسنده شونا آینز؛تصویرگر ایریس آگوچ, مترجم احمد تصویری
 • ناشر: مهرسا
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: آگوچ, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; اندیشه و تفکر

ترگل و ملکه ی گنجشک ها

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر فرزانه اسماعیلی
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: اسماعیلی
 • موضوع: ; Folkstories

من یک موش هستم!

 • نویسنده: نویسنده لاله جعفری؛تصویرگر و طراح گرافیک علی خدایی
 • ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های شکوفه‏‫‏‫‏‫
 • سال نشر: 1395‬‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: خ‍دای‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

نمکی و غول قلعه

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر مارال دهقانی
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: دهقانی
 • موضوع: ; Folkstories

سیاه چشمو و مار عاشق

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر حدیث جزایری
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: جزایری
 • موضوع: ; افسانه ها وقصه های ایرانی

نخودی و حاکم بدجنس

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر مارال دهقانی
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Folkstories